Ekonomi Haberler

çalışarak gerçekleşmiş olmasına mukabil bu faaliyetlerle alakalı kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen araç dışı ekonomi, amme idarelerinin denetimi haricinde kalan her türlü ekonomik iş ve faaliyetlerdir.|Kayıt dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari iş.|Bu özelliklerin ortaya konmasıyla ihtimal bir tanım gestaltlmış olmaz fakat bu ilim branşının umumi nitelikleri henüz ayan bir …